Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Gandrup Vandværk 
Nørrevang 21
9362 Gandrup
98259723
Email: gandrupvand@gmail.com

Gandrup Vandværk

Forside
Driftsinfo Minimer

Driften er normal i forsyningsområdet.  


Forside Minimer

Gandrup Vandværk forsyner 776 forbrugere med rent drikkevand 


Hårdhed
 
Drikkevandet fra Gandrup Vandværk er det vi kalder middelhårdt vand, det vil sige mellem 8-18(dH). og vores er 13,3. 

Almindelige husstande.
Almindelige husstande skal som minimum sikres med en kontrollerbar kontraventil, for at undgå tilbageløb til ledningsnettet. Ejeren skal sikre, at kontraventilen altid er funktionsdygtig. Skal afprøves en gang om året af ejeren eller en VVS-installatør.

Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 20 marts 2018 kl. 19:30 på Gæstgivergården Gandrup (Kro)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: Valg af dirigent.

2: Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

3: Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

4: Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

             (Henning Sloth - Hans Jørgen Vinkler)

7: Valg af suppleanter.

8: Eventuelt.

 

 


Copyright Rambøll Danmark A/S