Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Gandrup Vandværk 
Nørrevang 21
9362 Gandrup
98259723
Email: gandrupvand@gmail.com

Gandrup Vandværk

Forside
Driftsinfo Minimer

Driften er normal i forsyningsområdet.  


Forside Minimer

Vi er nu ved at være færdige med at udskifte alle vore vandurer, der mangler kun nogle få stykker, som vi håber er udskiftet indenfor ca. 14 dage. Udgiften til vandure betales af vandværket. 

Til alle forbrugere: I skal inden VVS-installatøren kommer og skifter vandur, sørge for at kuglehanen på hver side af vanduret virker, hvis ikke, skal I kontakte jeres VVS for udførelse af dette arbejde. (Det er forbrugerens eget ansvar, at kuglehanerne altid virker).

I samme forbindelse vil der blive monteret en kontrollerbar kontraventil. Dette er et lovkrav, ved alle nybygninger og større ombygninger i vandinstallationer. Dette lovkrav blev iværksat for ca. 6 år siden. Kontraventilen betales, også af vandværket og ikke som tidligere oplyst af ejeren. 

Almindelige husstande.

Almindelige husstande hører ofte under risikogrupperne 1 og 2, som ikke medfører menneskelig sundhedsrisiko. Tilbageløb må alligevel ikke forekomme. Derfor skal almindelige husstande som minimum sikres med en kontrollerbar kontraventil. Ejeren skal sikre, at kontraventilen altid er funktionsdygtig. Skal afprøves en gang om året af ejeren eller en VVS-installatør.

Copyright Rambøll Danmark A/S